Argyle Street

Argyle Street
Glasgow, G2 8BG
Photo of Argyle Street